Partners

Wat moeten we verbeteren of bijsturen om niet alleen de milieudoelstellingen te halen maar ook om onze kleinkinderen een leefbaar Nederland achter te laten?

  • Welke inspirerende leider(s) gaan deze uitdaging aan?

  • Het Collectief Verduurzamen verbindt, inspireert, innoveert en werkt samen met de koplopers in de branche

  • Dit vraagt om daadkracht van organisaties met de juiste vaardigheden en disciplines.

  • Zijn er conflicterende belangen die niet worden onderkent of erger nog die we niet uitspreken?

  • Welk financieel haalbaar model kunnen we inzetten om onze doelstellingen te halen?

  • We hebben goede voorbeelden met resultaten die we kunnen presenteren, kopiëren en blijvend optimaliseren maar waarom wordt er te weinig mee gedaan? Hoe vergroten we sneller de vlekwerking?

Doen is het nieuwe denken!

De rode draad is minder praten en meer doen! Doen is het nieuwe denken!

Hoe krijgen we de versnelling in de transitie naar een CO2 neutrale wereld zonder gebruik van fossiele brandstoffen en steeds schaarser wordende grondstoffen?​

Waarom duurzame energie?

Vandaag zorgen voor de wereld van morgen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen (die nu nog voor zo’n 94% van de totale energievoorziening zorgen) raken uitgeput.
De grootste verduurzamingsslag valt te halen valt bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het MKB heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie. Maar ook de combinatie van zeer duurzame moderne flexibele leefomgevingen waar sociale interactie, wonen, werken, service en zorg resulteren in kwaliteit, geluk en betere gezondheid. Verduurzaming verdient zich terug en in deze businesscase waar besparing op elektra en gas, opwekking met zonenergie en opslag van warmte en koude is doorgerekend zie je al direct het bewijs. Niet “pennywise and pound foolish” maar kiezen voor kwaliteit op basis van TCO met lagere onderhoudskosten en een goede monitoring.

Tel. 06 20000163 

© 2019 by Het Collectief Verduurzamen.

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
  • LinkedIn App Icon