De marketing mix

 

De marketing mix

 

De marketingmix van Stichting HCV bestaat uit:

 • Individuele verduurzamingsrealisatie gebouwen (Bestaande voorraad)

 • Collectieve verduurzamingsrealisatie bedrijventerreinen

 • Collectieve verduurzamingsrealisatie gezondheidsomgevingen

 • Collectieve verduurzamingsrealisatie scholen (Dakvlakrevolutie)

 • Verduurzamingsrealisatie wellness centers en vakantieparken (Leisure omgevingen)

 • Collectieve verduurzaming infraprojecten

 • Optreden als initiatiefnemer en moderator op beurzen als Building Holland

 

 

Product

 

Verduurzamingsrealisatie staat voor meer dan alleen een product of dienst. Het is een commitment om vanuit kennis, vertrouwen en juiste samenwerking te komen tot duurzame en gezonde leef- en werkomgevingen. De toegevoegde waarde voor de klant is ontzorgen en service. 

 Intermediair naar auditeur, handhaving (bevoegd gezag)

 • Duurzame procesoptimalisatie en realisatie van verbeterpunten op afvalreductie, energieverbruik, eigen opwekking, energieopslag, mobiliteit en warmteterugwinning.

 • Borgen kwaliteit en financiering door coöperatieve organisatie en DIF

 

Welk probleem lost het op?

 • Reduceren van de CO2 uitstoot om de snelle opwarming van de aarde te voorkomen

 • Minder of geen gebruik fossiele brandstoffen en “vergin” materialen / grondstoffen

 • Zelfvoorzienende (autarkische) leefomgevingen

 • Minder transporten en vervoersbewegingen

 • Minder afval door circulariteit

 • Gezondere ouderen en minder medicijngebruik

 • Frisse scholen, kantoren waardoor minder ziekteverzuim

Prijs

 

Verduurzamen bespaart en levert geld op! We overtuigen de overheid en de bedrijven dat naast de economische prijs we de ecologische prijs moeten berekenen. Duurzaamheid is “good housekeeping” en een Lean proces heeft geen waste (afval). Goede adviezen in TCO met juiste calculaties in TVT geven het meest optimale rendement.

Visie:

Wij missen het juiste leiderschap en de verbinding tussen overheid, onderwijs en de ondernemers! Nu acteren en niet uitstellen! Doen is het nieuwe denken! HCV gaat met zijn kennis, passie, overtuiging en co creatie het “one stop” loket zijn voor de transitie. Hiermee biedt ze haar klanten de juiste service met duurzaam, veilig, gezond en betaalbaar comfort.

Missie:

Doen moet het nieuwe denken zijn voor de versnelling in de transitie! Nu acteren en niet morgen door het loket te zijn waar vanuit kennis en goed leiderschap resulteren in succesvolle samenwerking. Het resultaat, de successen en de bewijslast zijn de bouwstenen voor de uitrol over heel Nederland.

Tel. 06 20000163 

© 2019 by Het Collectief Verduurzamen.

 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon
 • Google+ App Icon
 • LinkedIn App Icon