De ondernemers

 

Initiatiefnemers HCV

 

HCV is een initiatief van Martin Koppenhol en Paul Dielissen, beiden hebben vele jaren ervaring vanuit meerdere bestuurlijke functies in de Bouwbranche.

Met HCV, wat staat voor Het Collectief Verduurzamen, willen de heren Koppenhol en Dielissen hun idealen: passie, kennis, talenten en drive verbinden met partners die tot de top op hun vakgebied behoren. Onder de vlag van HCV durven zij die uitdaging aan te gaan om daadwerkelijk de “one stop” loketfunctie te vervullen, die gevraagd wordt om adequaat autarkische projecten te ontwikkelen en te realiseren, en die Paris Proof zijn en de norm voor de markt zullen worden.

 

 

Motieven en doelstellingen

 

HCV verbindt ondernemers, overheid en onderwijs, de zogenoemde Triple Helix en is daarbij innovatief, effectief, inspirerend en toonaangevend in de realisatie van de energietransitie. Door het delen van kennis en kunde is HCV in staat de meest complexe projecten aan te pakken en naar tevredenheid van de opdrachtgever op te leveren. HCV is actief in alle vastgoedsectoren, woningen, retail, zorg, onderwijs, kantoren, bedrijven, Leisure en in mobiliteit.

Hoe krijgen we de versnelling in de transitie naar een CO2 neutrale wereld zonder gebruik van fossiele brandstoffen en steeds schaarser wordende grondstoffen? Deze zijn essentieel voor de coöperatieve versnellende aanpak van de transitie. Door het verbinden van de juiste stakeholders met visie en kennis om een collectief te formeren dat niet meer praat maar doet! Geen; Ja maar! Maar doen! Daadwerkelijk versnellen door kennis en aantoonbare bewijslast vanuit succesvolle projecten te verbinden met businessmodellen voor duurzame zelfvoorzienende leefomgevingen. Werken vanuit vlekwerking en deze te stempelen op andere locaties om toegepaste kennis, ervaring en het resultaat te vergroten en te versnellen.

Tel. 06 20000163 

© 2019 by Het Collectief Verduurzamen.

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
  • LinkedIn App Icon