Het marketingplan

 

Idee

 

Waarom?

Verbinden van de juiste stakeholders om een collectief te formeren dat niet meer praat maar doet om de transitie te versnellen en onze kleinkinderen een leefbare wereld achter te laten. Nederland worstelt met zijn transitie èn met het nakomen van de afspraken op CO2 reductie uit de energieakkoorden. We verdrinken in de poldermodellen, de regelgeving, de bureaucratie en het in de branche niet kunnen samenwerken naar resultaat. We missen het juiste leiderschap en de verbinding tussen overheid, onderwijs en de ondernemers! Nu acteren en niet uitstellen!

Doen is het nieuwe denken!

 

HCV gaat met haar kennis, passie, overtuiging en co-creatie het “one stop” loket worden voor de transitie, om zodoende haar klanten duurzaam, veilig, gezond, betaalbaar comfort en service te bieden.

De markt en ambities op te verduurzamen

 

We rijden met een racesnelheid naar een ravijn en remmen niet!

 

Vraag vanuit de markt:

Hoe krijgen we de versnelling in de transitie naar een CO2 neutrale wereld zonder gebruik van fossiele brandstoffen en steeds schaarser wordende grondstoffen?

Dit vraagt om leiderschap, visie en intense collectieve samenwerking op basis van respect, kennis en vertrouwen. Durf om over producten, diensten en verdienmodellen heen te kijken naar de optimale service verlening in een moderne gezonde leef-, woon- en werkomgeving.

Kijk af wat er al duurzaam ontwikkeld is of wordt en luister naar de behaalde successen. Kijk ook naar de natuur zelf, de Biomimicry (de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken) geeft fantastische voorbeelden om onze technologie te verfijnen en te optimaliseren. Maak intelligenter gebruik van de metadata en monitorsystemen en verfijn de analyses naar bruikbare stuurgegevens.

Kom met financieringsmodellen die levensvatbaar zijn voor alle partijen. Maar wees vooral proactief en stop met: Ja, maar? Maar doe het!

De Stichting HCV zoekt de juiste contacten bij overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten, ontwikkelaars en experts, die begrijpen dat wij elkaar nodig hebben om daadkrachtiger en collectiever de opwarming van onze aarde te beperken en om het lef te hebben door transparante actie en aantoonbare resultaten de vlekwerking te vergroten om zo onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Verduurzamen er is al van alles over gezegd. De opwarming van de aarde gaat problemen voor onze kleinkinderen geven en we wuiven het weg! De grafieken liegen niet en bij een zeespiegelstijging van 1.00 meter staat Nederland in 2025 voor de helft onder water.

De transitie naar lager energieverbruik en minder CO2 zoals Nederland heeft vastgelegd in het energieakkoord op de Klimaattoppen in Kyoto en als laatste in Parijs 2015

Markt, ontwikkeling en doelgroep

 

HCV staat voor het collectief verbinden van kennis, kansen, techniek, data en businessmodellen, dat de bewijslast biedt voor daadkrachtige realisatie naar alle stakeholders. Dit kan alleen succesvol door transparante samenwerking, lef en adequaat leiderschap. De triple helix van overheid, onderwijs en ondernemers is de basis voor het collectief!

De organisatie van het collectief per project willen we coöperatief verankeren in een service company. We noemen dit liever geen ESCo omdat het verder reikt dan alleen energie. We spreken over DIF wat staat voor Duurzaam Investering Fonds en samen met de Rabobank als partner zijn we deze ontwikkeling verder aan het uitwerken.

 

Zien is geloven en met de projecten, die HCV gezamenlijk wil oppakken en uitwerken, maken wij de bouwstenen en de bewijslast, die wij verbinden vanuit een intelligent grid.

 

Gezonde en energieopwekkende leefomgevingen leveren veel geld op zowel direct als indirect:

 

 • 40% van de CO2 wordt veroorzaakt door gebouwde omgeving

 • Het energieverbruik van gebouwen is gemiddeld 25% te hoog

 • 30% van de gebouwen creëren nu het sickbuilding-syndroom

 • Goede ventilatie en luchtbehandeling leidt tot 35% minder ziekteverzuim

 • Een gezonde en inspirerende werkomgeving verhoogd de productiviteit met 10%

 • Een gezonde leefomgeving bij ouderenzorg leidt tot 51% minder ziekteverzuim

 • Dit samen met meer psychisch welbevinden bespaard 50% aan medicijnen

 • In 80% van de scholen is er sprake van een slecht binnenklimaat

 • Het ziekteverzuim onder leerkrachten en medewerkers is hierdoor 40% te hoog

 

Bron: de nieuwe draai-op weg naar energieopwekkende leefomgeving

Tel. 06 20000163 

© 2019 by Het Collectief Verduurzamen.

 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon
 • Google+ App Icon
 • LinkedIn App Icon