Visie:

Wij missen het juiste leiderschap en de verbinding tussen overheid, onderwijs en de ondernemers! Nu acteren en niet uitstellen! Doen is het nieuwe denken! HCV gaat met zijn kennis, passie, overtuiging en co creatie het “one stop” loket zijn voor de transitie. Hiermee biedt ze haar klanten de juiste service met duurzaam, veilig, gezond en betaalbaar comfort.

Missie:

Doen moet het nieuwe denken zijn voor de versnelling in de transitie! Nu acteren en niet morgen door het loket te zijn waar vanuit kennis en goed leiderschap resulteren in succesvolle samenwerking. Het resultaat, de successen en de bewijslast zijn de bouwstenen voor de uitrol over heel Nederland.

Hoe krijgen we de versnelling in de transitie naar een CO2 neutrale wereld zonder gebruik van fossiele brandstoffen en steeds schaarser wordende grondstoffen?

Dit vraagt volgens de initiatiefnemers van dit collectief om leiderschap, visie en intense collectieve samenwerking op basis van respect, kennis en vertrouwen. Durf over je producten, diensten en verdienmodellen heen te kijken naar de optimale serviceverlening in een moderne gezonde leef- woon- en werkomgeving. Kijk af over wat er al duurzaam ontwikkeld wordt en luister naar de successen. Kijk ook af naar de natuur, de Biomimicry geeft fantastische voorbeelden om onze technologie te verfijnen en te optimaliseren. Maak intelligenter gebruik van de metadata en monitorsystemen en verfijn de analyses naar bruikbare stuurgegevens. Kom met financieringsmodellen die levensvatbaar zijn voor alle partijen. Maar ben vooral proactief en stop met: Ja, maar? Maar doe het!

Het collectief verduurzamen zoekt overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten, ontwikkelaars en experts die snappen dat we elkaar nodig hebben om daadkrachtiger en collectiever de opwarming van onze aarde te beperken en die het lef hebben door transparante actie en aantoonbare resultaten de vlekwerking te vergroten om zo onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Lees op de volgende pagina's meer over de organisatie en ideeën van het collectief.

Tel. 06 20000163 

© 2019 by Het Collectief Verduurzamen.

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
  • LinkedIn App Icon