Schouwenhoeve

Projectomschrijving:

130 PV-panelen, geïnstalleerd vermogen 80.500 kWp (inclusief 110 panelen platdak)

 

Adres: Schouwenhove 27 Leiden

 

Opdrachtgevers:

Serviceflat Schouwenhove Leiden

PowerQ Rotterdam

 

Foto’s: PowerQ

 

Architect: Paul de Roos

 

Uitvoering:

InnoPV Zonnepaneelspecialisten Utrecht

(systeem AElex, panelen LG 335 Wp)

Projectomschrijving:

35 PV-panelen,

geïnstalleerd vermogen 11.725 kWp

Epc woonhuis is -0,4, op jaarbasis gemiddeld wordt dus ruim energie geproduceerd

 

Adres: Pr. Alexialaan Leusden

 

Opdrachtgevers: Particulier

 

Architect: Paul de Roos

 

Uitvoering:

InnoPV Zonnepaneelspecialisten Utrecht

(systeem AEsthetica, panelen LG 335 Wp)

Leusden
Renovatie Torenflat Zeist

In opdracht van woningcorporatie SGBB uit Hoofddorp hebben Frowijn De Roos Architecten uit Zeist, Paul Hardonk Bouw uit Deventer en Kremers Aluminium uit Tilburg op innovatieve wijze de Torenflat met 484 woningen aan de Laan van Vollenhove in Zeist ingrijpend gerenoveerd.

Hiermee hebben ze, na de Benelux Aluminium in Renovarie Award 2009,  de prestigieuze Europese Prijs voor Energie Efficiënt renoveren in de categorie woningbouw gewonnen. De European Aluminium Award 2009 had als thema de toepassing van aluminium in renovatie. De internationale jury onder voorzitterschap van prof. Jan Brouwer vond uit 31 nominaties uit alle EU-landen deze Nederlandse inzending het meest aansprekend op het terrein van Energie Efficiëntie in de woningbouw en heeft op 18 november 2009 deze prijs in het Europees Parlement uitgereikt.

Door koudebruggen en enkel glas hadden deze woningen een energielabel F. Door een nieuwe geïsoleerde schil uit glas en aluminium om het 19 verdiepingen hoge gebouw te maken is niet alleen de uitstraling en het wooncomfort verbeterd, maar ook het woongenot vergroot en de woonlasten van de bewoners enorm verlaagd.

De woningen hebben nu een energielabel C, en door de renovatie wordt per jaar een CO₂-reductie bereikt van 290 ton (290.000 kg).

Dit project is zeer duurzaam doordat de levensduur van deze flat met minimaal 30 jaar is verlengd, het energieverbruik sterk omlaag gaat maar ook door de nagenoeg volledige herbruikbaarheid van aluminium op termijn.

De jury meent dat hiermee met een minimale investering een maximaal sociaal-economisch resultaat is behaald. Ook spreekt ze haar waardering uit voor de vernieuwende toepassing van technieken, waardoor elke woning binnen een dag geheel gerenoveerd werd en bewoners tijdens de verbouwing dus gewoon in hun eigen woning konden blijven wonen.

De jury sluit haar beoordeling af met: “een uitmuntende prestatie en een voorbeeld voor toekomstige energie-efficiënte renovaties van appartementen-complexen van dit type over de hele wereld.”

Voor meer informatie:

Paul de Roos van Frowijn De Roos Architecten: paul@paulderoos-architect.nl

 

Foto’s: Bart van Vlijmen

 

Voor het internationale persbericht en foto’s:

http://www.aluminium-award.eu/2009/press/

Bovensmilde

Betreft: Duurzame herontwikkeling van vormalige kerk in bovensmilde.

Doel: Realisatie van 12 appartementen voor de woningbouwvereniging en 22 appartementen voor ouderen/zorg met ontmoetingsruimte. De complete herotwikkeling zal gasloos worden opgeleverd. 

Ontwikkeling door B&V Ontwikkeling BV

 

Transformatie voormalig kantoorgebouw FDH Hoogeveen

Betreft: Plan van aanpak voor duurzame herbestemming van FDH kantoorgebouw.

 

Doel: Transitie naar “energieke” duurzame leefomgeving met 24 zorgappartementen.

Voor dit gebouw adviseert Stichting HCV met haar partners de opdrachtgever in een gasloze duurzame transitie naar 24 duurzame moderne zorgappartementen die voldoen aan de klimaat -doelstelling van 2050.

 

Gestoeld op 5 elementen: gezond, sociaal, energie, circulair en slim.

Hierbij moet men denken aan:

 • zonnepanelen in combinatie met PVT voor warmtapwater voorziening

 • toepassen van een ijskelder voor warmte en koude opslag

 • combinatie van warmtepompen en infrarood techniek

 • opwekking elektra en geluidswering vanuit de gevels naast juiste isolatie en ventilatie

 • dakvlakken met sedumbedekking

66 Experimentele Trombewoningen te Rotterdam

Pilot naar gasloze transitie voor de 66 experimentele Trombewoningen te Rotterdam

 

Betreft: Pilot en plan van aanpak door vervanging van de zuidgevels.

 

Doel: Transitie naar gasloze duurzame variant.

Voor dit gebouw adviseert Stichting HCV met haar partners de bewoners in een gasloze installatie van deze 2 x 33 experimentele woningen door:

 • een energieopwekkende gevel

 • warmte en koude opslag via bestaande rein waterkelders

 

Vervanging bestaande zongevels door op maat gemaakte PV panelen en koude – warmteopslag in de nog bestaande rein waterkelders.

Zorgappartementen "Slingeborgh" Assen

Betreft: Duurzame herontwikkeling van zorgcomplex de Slingeborgh aan de Slinge in Assen.

Doel: Slopen van verouderde zorgeenheden en het realiseren van een duurzaam zorgcomplex van 120 eenheden en mogelijk ander zorg voorzieningen. Naast optimalisatie van het energieverbuik zal worden gezocht naar optimalisatie van het verlenen van zorg.

 

De complete herotwikkeling zal gasloos worden opgeleverd. 

Ontwikkeling door B&V Ontwikkeling BV

 

Zorgappartementen Roden

Betreft: Renovatie en sloop-nieuwbouw van 132 zorgeenheden op locatie de Hullen in Roden.

 

Doel: Gasloze renovatie en nieuwbouw. Energie voorziening zal plaatsvinden door middel van een ijskelder en zonnepanelen.

Samen met de gemeente wordt onderzocht of omliggende gemeente faciliteiten ook kunnen aansluiten op het gasloze systeem.

Hiermee wordt een enorme duurzame input aan de wijk, en aan Roden geleverd.

Ontwikkeling door B&V Ontwikkeling BV

Inbreilocatie Plattenburgerweg Arnhem 

Betreft: Hetontwikkeling van een bedrijfsloods in de woonwijk Plattenburg nabij station Presikhaaf.

 

Doel: Transformatie van een vervallen bedrijfsloods in een woonwijk naar het bouwen van duurzame woningen in de sociale sector.

 

De energievoorziening voor de op te leveren woningen zal worden geregeld door:

 • installatie van zonnepanelen

 • warmte en koude voorziening door ijskelder

 

Ontwikkeling door B&V Ontwikkeling BV

Architect: Marge Architecten

Gasloze all electric appartementen Amsterdam

Pilot voor transitie naar gasloze all electric appartementen in complex President Brandstraat te Amsterdam.

Voor 84 appartementen wordt in overleg met de VVE een onderzoek gedaan naar betaalbare voorstellen in meerdere fases om gasloze verduurzaming te realiseren.

Voor dit gebouw adviseert Stichting HCV met haar partners de VVE en woningcorporatie in een gasloze duurzame transitie van 84 appartementen die gefaseerd gaan voldoen aan de klimaat -doelstelling van 2050.

Gestoeld op 5 elementen: gezond, sociaal, energie, circulair en slim.

Hierbij moet men denken aan:

 • vervangen van de kozijnen en verbeteren gevelisolatie en ventilatie

 • besparen door sensoren en 100% toepassing LED verlichting

 • opwekken met zonnepanelen in combinatie met PVT voor warmtapwater voorziening

 • toepassen van een ijskelder voor warmte en koude opslag

 • combinatie van warmtepompen en infrarood techniek

 • dakvlakken met sedumbedekking

Tel. 06 20000163 

© 2019 by Het Collectief Verduurzamen.

 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon
 • Google+ App Icon
 • LinkedIn App Icon
aanzicht woning